CARREGANT

 Aquest lloc web fa servir cookies pròpies i de tercers que ens permeten millorar l'experiència de navegació i realitzar tasques d'anàlisis que ens ajuden a millorar el servei. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús. Per saber quines cookies utilitzem, llegeix la nostra informació sobre cookies.

Vols fer seguiment en temps real de les entrades i sortides dels treballadors?

Necessites registrar les hores de treball dels treballadors de forma presencial o remota?

Amb MyProductium estalvia temps en la gestió del personal

Control de Presència Laboral per Empreses, Autònoms i Botigues

Tota la gestió RRHH i control laboral en una sola aplicació

Aplicació Web i App Mòbil

Fàcil implementació i seguretat garantida

La seva estructura, et permetrà configurar i personalitzar l’aplicació de manera autònoma i sense ajuda tècnica, només necessites accés a internet per començar a donar d'alta els treballadors i gestionar tota l'empresa. Et garantim màxima seguretat i protecció de dades.

Compleix la nova legislació vigent

Ajusta’t al nou decret llei 8/2019, que entra en vigor el mes de maig, amb el registre de la jornada laboral de tota la plantilla i evita sancions d’entre els 626 euros, per infraccions lleus, i fins a 6.250 euros, si la infracció es considera greu.

Transparència Treballador-Empresa

Coneix en temps real les entrades i sortides dels treballadors i agilitza les seves sol·licituds de vacances. El treballador podrà consultar, en tot moment: els seus horaris de treball, planificació dels dies de vacances, els dies festius establerts a l’empresa, conveni al qual es regeix, ...

Com funciona?

Característiques

Fitxatge

Presencial o remot

L’aplicació MyProductium permet fitxar tant des de l’oficina com des de qualsevol altre lloc a través d’un dispositiu mòbil.

Entrades i sortides localitzades

Controla l’entrada i sortida dels treballadors i el lloc des d’on s’han realitzat els registres.

Amb internet o sense

Si en el moment de registrar el fitxatge el dispositiu no té accés a internet, permet guardar les dades i descarregar-les quan es restableix la connexió.

Control horari

Hores

Permet controlar el total d’hores, hores extres, absències (justificades o no), ... segons l’horari de cada treballador.

Origen i edició dels fitxatges

Comprova des d’on s’han realitzat els fitxatges dels treballadors (fitxador, app mòbil o web) i si el registre ha estat editat.

Informes

Visualitza i exporta a excel totes les dades registrades amb informes detallats, podent realitzar múltiples filtres (dates, treballadors, ...)

Calendari laboral i vacances

Calendari de l'empresa

Configura el calendari anual de l’empresa amb els festius i les jornades de treball corresponents.

Sol·licitar vacances

Els treballadors podran demanar dies de vacances a través de l’aplicació i l’administrador rebrà la notificació de la sol·licitud i podrà aprovar-les o denegar-les.

Dies de vacances

Es permet establir el número màxim de dies de vacances anuals de cada treballador, configurar les vacances d’empresa i restringir els dies en què no és possible sol·licitar vacances.

Gestió d'absències

Personalitzable

Configura els diversos tipus d’absències i gestiona les baixes, permisos i absentisme que afecta a cada treballador.

Seguiment en temps real

Pots saber, a temps real, quins treballadors són al seu lloc de treball i quins no.

Informes

L’aplicació permet extreure llistats segons el tipus d’absència, per treballador o globals de tota l’empresa. Exporta fàcilment totes aquestes dades a un fitxer excel.

Gestió RRHH

Treballadors

Dóna d’alta els treballadors amb les seves dades i horari laboral.

Contractes i convenis

Gestiona els contractes dels treballadors i adjunta els convenis.

Categories

L’aplicació també permet classificar els treballadors per categories.

Registre de tasques

Creació

MyProductium permet crear i personalitzar les tasques que vols registrar i assignar-les a un treballador.

Control d'hores

Controla les hores d’inici i final de cada tasca i la localització dels registres.

Informes

Controla les tasques realitzades i les hores dedicades a cadascuna, mitjançant l’extracció de llistats i podent filtrar en funció del tipus de tasca.

Quotes anuals

Tarifes

Pla Bàsic

100€/any
 • 1 dispositiu fitxador
 • Fins a 2 treballadors
 • Mòdul de fitxatges
 • Part d'administrador del Mòdul Gestió d'absències
 • Alta de treballadors del Mòdul Gestió de personal
 • Categories de treballadors
 • Configuració general de:

  fitxadors, dies laborals/festius, horaris i tipus d'absències
 • Mòdul complet Gestió d'absències
 • Sol·licitud de vacances per part dels treballadors
 • Mòdul Registre de tasques
 • Mòdul complet Gestió de personal

Pla Empresa

500€/any
 • Fins a 5 dispositius fitxadors
 • Fins a 10 treballadors
 • Mòdul de fitxatges
 • Mòdul complet Gestió d'absències
 • Sol·licitud de vacances per part dels treballadors
 • Mòdul Registre de tasques
 • Mòdul complet Gestió de personal
 • Categories de treballadors
 • Configuració general de:

  fitxadors, tipus de registres, convenis, dies laborals/festius, horaris i tipus d'absències

Pla Premium

Preu a consultar

 • Número il·limitat de fitxadors
 • Número il·limitat de treballadors
 • Mòdul de fitxatges
 • Mòdul complet Gestió d'absències
 • Sol·licitud de vacances per part dels treballadors
 • Mòdul Registre de tasques
 • Mòdul complet Gestió de personal
 • Categories de treballadors
 • Configuració general de:

  fitxadors, tipus de registres, convenis, dies laborals/festius, horaris i tipus d'absències