Control de Presència Laboral


MyProductium és una solució integral per a la gestió laboral, ideal per a empreses, autònoms i botigues. Ofereix funcionalitats avançades com control de presència, gestió d'absències i eines per a RRHH. Millora la teva gestió laboral de manera eficient i personalitzada amb MyProductium.

Fitxatge

Pots fitxar des de l'oficina o a distància.

Presencial o remot

L'aplicació MyProductium ofereix la flexibilitat de fitxar des de l'oficina o a distància, utilitzant qualsevol dispositiu mòbil, facilitant la gestió del temps de treball.


Entrades i sortides localitzades

Controla l’entrada i sortida dels treballadors i el lloc des d’on s’han realitzat els registres.


Amb internet o sense

Les dades es guarden automàticament si el dispositiu no té accés a internet en el moment del fitxatge. Pots descarregar-les quan es restableixi la connexió.

Control horari

Facilita el seguiment del total d'hores treballades.

Control d'hores

Control d'hores facilita el seguiment del total d'hores treballades, incloent hores extres i absències, amb opcions addicionals per a cada treballador, i incorpora gestió de la bossa d'hores per flexibilitat laboral.


Origen i edició dels fitxatges

Comprova des d’on s’han realitzat els fitxatges dels treballadors (fitxador, app mòbil o web) i si el registre ha estat editat.


Informes

Visualitza i exporta a Excel totes les dades registrades. Permet obtenir informes molt detallats i filtrar múltiples camps per a un major anàlisis.

Calendari laboral i vacances

Calendari control de horari treballadors.

Calendari laboral de l’empresa

Configura el calendari anual de l’empresa amb els festius i les jornades de treball corresponents.


Dies de vacances

El sistema ajusta els dies de vacances segons el contracte de cada empleat i els dies en què l'empresa està tancada, i permet restringir certes dates per a vacances.


Sol·licitar vacances

Els empleats poden demanar dies de vacances a través de l’aplicació web. L’administrador les pot aprovar o denegar després de rebre la notificació corresponent.

Gestió d'absències

Control de absències dies de feina.

Personalitzable

Configura els diversos tipus d’absències i gestiona les baixes, permisos i absentisme que afecta a cada treballador.


Seguiment en temps real

El servei de seguiment en temps real ofereix una visió completa de la distribució del personal, permetent saber exactament quins treballadors es troben en el seu lloc de treball.


Informes

L’aplicació permet extreure llistats segons el tipus d’absència, per treballador o globals de tota l’empresa. Exporta fàcilment totes aquestes dades a un fitxer excel.

Gestió RRHH

Gestiona els teus treballadors.

Treballadors

Registra els treballadors de la teva empresa amb les seves dades personals, dades de contacte, i defineix el seu horari laboral detallat per a una gestió eficient.


Contractes i convenis

Gestiona els contractes dels treballadors i adjunta els convenis.


Categories

La nostra aplicació innovadora no només facilita la gestió eficient dels treballadors, sinó que també ofereix una funcionalitat clau: la capacitat de classificar els empleats en diverses categories.

Gestor documental

La teva empresa segura i protegida

Per pujar un document, l'empresa selecciona el tipus, assigna un treballador i introdueix el pin d'empresa. El treballador accedeix al document amb un pin personal.


Creació de tipus de documents

Es poden configurar diferents tipus de documents i a aquests assignar-lis una data d'expiració si escau.


Descarrega documents desde l'app

Amb l'aplicació móvil, el treballador pot visualitzar els seus documents i pot descarregar-los al seu dispositiu.

Els nostres clients: