Control de Producció per Empreses i Botigues


Descobreix MyProductium Pro, la versió més avançada de la nostra solució per a la gestió laboral. Ideal per a empreses, autònoms i botigues, MyProductium Pro afegeix a les funcionalitats de MyProductium Tasks la gestió integrada de pressupostos i el tractament d'incidències en albarans.

Planificació de treball

Creació de les ordres de treball per cada pressupost.

Planificació de treball

Creació de les ordres de treball per cada pressupost.


Control dels llocs de treball

Analitzar diferents llocs de treball on es realitzen tasques de les ordres de treball.


Gestió de tasques

Permet controlar les tasques de cada ordre de treball.


Documentació

Guarda la documentació clau de cada ordre de treball fins d’una mateixa plataforma.

Gestió de pressupostos

Crea tots els pressupostos amb el mateix format fins una plataforma centralitzada.

Elaboració de pressupostos

Crea tots els pressupostos amb el mateix format fins una plataforma centralitzada. Augmentant així la productivitat i el control de la traçabilitat del procés productiu


Creació de partides

A través dels articles de la base de dades o bé amb referències entrades manualment.


Calendari planificació

Permet planificar les dates de treball en les que caldrà realitzar les ordres de treball indicant l’hora inici i l’hora de fi.

Gestió RRHH

Crea, gestiona i assigna treballadors als diferents centres de treball des d’un sol punt.

Planificació

Permet planificar de la setmana laboral dels treballadors.


Treballadors

Importació automàtica de treballadors a traves de MyProductium laboral.


Centres de treball

Crea, gestiona i assigna treballadors als diferents centres de treball des d’un sol punt.

Reports i incidències

Registrar les incidències detectades.

Anàlisis de les dades

Desde les dades que tenim registrades, elabora informes del control del procés productiu desde l’elaboració del pressupost fins al seu tancament.


Gestió incidències

Registrar les incidències detectades tant per part dels treballadors com les reclamacions dels clients de forma sencilla, assignant-les a cada pressupost.

Altres característiques

Els treballadors disposen d’una app per visualitzar totes les ordres que han de realitzar així com les tasques.

Albarans

Permet agrupar ordres de treball d’un pressupost per enviar les dades a un programa extern (si escau) i generar albarans amb aquestes.


App

Els treballadors disposen d’una app per visualitzar totes les ordres que han de realitzar així com les tasques, permetent marcar-les quan estiguin finalitzades i marcar els cronòmetres d’inici i fi de les feines.


Importació de dades

A part d’entrar les dades de treballadors, articles, etc... de forma manual, està preparat per importar aquestes dades quan l’empresa disposa d’un sistema propi.

Gestor documental

La teva empresa segura i protegida

Per pujar un document, l'empresa selecciona el tipus, assigna un treballador i introdueix el pin d'empresa. El treballador accedeix al document amb un pin personal.


Creació de tipus de documents

Es poden configurar diferents tipus de documents i a aquests assignar-lis una data d'expiració si escau.


Descarrega documents desde l'app

Amb l'aplicació móvil, el treballador pot visualitzar els seus documents i pot descarregar-los al seu dispositiu.

Els nostres clients: