Control del procés de producció per a Empreses, Autònoms i Botigues

Característiques

Planificació de treball

Planificació de treball

Creació de les ordres de treball per cada pressupost.

Control dels llocs de treball

Analitzar diferents llocs de treball on es realitzen tasques de les ordres de treball.

Gestió de tasques

Permet controlar les tasques de cada ordre de treball.

Documentació

Guarda la documentació clau de cada ordre de treball fins d’una mateixa plataforma.

Gestió de pressupostos

Elaboració de pressupostos

Crea tots els pressupostos amb el mateix format fins una plataforma centralitzada. Augmentant així la productivitat i el control de la traçabilitat del procés productiu

Creació de partides

A través dels articles de la base de dades o bé amb referències entrades manualment.

Calendari planificació

Permet planificar les dates de treball en les que caldrà realitzar les ordres de treball indicant l’hora inici i l’hora de fi.

Gestio RRHH

Planificació

Permet planificar de la setmana laboral dels treballadors.

Treballadors

Importació automàtica de treballadors a traves de myproductium laboral.

Centres de treball

crea, gestiona i assigna treballadors als diferents centres de treball des d’un sol punt.

Raports i incidències

Anàlisis de les dades

Desde les dades que tenim registrades, elabora informes del control del procés productiu desde l’elaboració del pressupost fins al seu tancament.

Gestió incidències

Registrar les incidències detectades tant per part dels treballadors com les reclamacions dels clients de forma sencilla, assignant-les a cada pressupost.

Altres característiques

Albarans

Permet agrupar ordres de treball d’un pressupost per enviar les dades a un programa extern (si escau) i generar albarans amb aquestes.

App

Els treballadors disposen d’una app per visualitzar totes les ordres que han de realitzar així com les tasques, permetent marcar-les quan estiguin finalitzades i marcar els cronòmetres d’inici i fi de les feines.

Importació de dades

A part d’entrar les dades de treballadors, articles, etc... de forma manual, està preparat per importar aquestes dades quan l’empresa disposa d’un sistema propi.

Gestor documental

Gestiona i emmagatzema la documentació dels treballadors en un únic espai d'una forma organitzada i segura.
El gestor documental permet a l'empresa pujar determinats documents als diferents treballadors.

La gestió documental de la teva empresa estarà segura i protegida
Quan l'empresa es disposa a penjar un document, escull el tipus de document, un treballador i per últim haurà d'introduir el pin de l'empresa per poder afegir el document de forma segura.
El treballador per poder accedir al document tindrà un pin personal per desencriptar-lo.
Creació de tipus de documents
Es poden configurar diferents tipus de documents i a aquests assignar-lis una data d'expiració si escau.
Descarrega documents desde l'app
Amb l'aplicació mòvil, el treballador pot visualitzar els seus documents i pot descarregar-los al seu dipositiu.