Control de tasques per Empreses, Autònoms i Botigues

Característiques

Creació o control de tasques

Creació

Permet crear de manera personalitzada les tasques a realitzar i assignar-les a un empleat.

Control d'hores

Controla les hores d’inici i final de cada tasca i la localització dels registres.

Informes

Controla les tasques realitzades i les hores dedicades a cadascuna d’elles a través de l’extracció d’informes que també et permeten filtrar per tipus de tasca.

Gestió RRHH

Treballadors

Dóna d’alta els treballadors amb les seves dades i horari laboral.

Gestionar

Assignar treballadors a un usuari "CAP" perque aquest pugui portar un control dels treballadors que té assignats.

Categories

L’aplicació també permet classificar els treballadors per categories.

Configuració

Creació

Permet crear de manera personalitzada els tipus de tasques i assignar-les a diferents grups d'usuaris.

Característiques

Creació de tasques predeterminades a un grup de tasques.

Informes

Informe detallat dels tipus de tasques amb les subtasques assignades. Importació pdf amb codi QR per cadascuna d'aquestes.

Gestor documental

Gestiona i emmagatzema la documentació dels treballadors en un únic espai d'una forma organitzada i segura.
El gestor documental permet a l'empresa pujar determinats documents als diferents treballadors.

La gestió documental de la teva empresa estarà segura i protegida
Quan l'empresa es disposa a penjar un document, escull el tipus de document, un treballador i per últim haurà d'introduir el pin de l'empresa per poder afegir el document de forma segura.
El treballador per poder accedir al document tindrà un pin personal per desencriptar-lo.
Creació de tipus de documents
Es poden configurar diferents tipus de documents i a aquests assignar-lis una data d'expiració si escau.
Descarrega documents desde l'app
Amb l'aplicació mòvil, el treballador pot visualitzar els seus documents i pot descarregar-los al seu dipositiu.